MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 listopad

1, 2, 3, 4, 5

  • Datum / 10. 11. 2015
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / recenze

Cena Jindřicha Chalupeckého v Brně / Výstava pětice finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého se letos koná v Brně, v Pražákově paláci. Místa tu Pavla Sceranková, Barbora Kleinhamplová, Lukáš Karbus, Pavel Sterec a Vojtěch Fröhlich dostali k dispozici hodně. Novinkou je pokus nerozčlenit výstavu do pěti separátních prezentací, prostorově ji provázat. Nemám z něj dobrý pocit. Divák má díky němu zvýšenou potřebu hledat mezi jednotlivými díly významuplné vztahy, vzniká nevyhnutelně dojem kurátorského projektu, tedy dojem, který se stejně tak nevyhnutelně pere s institucí soutěžní výstavy. Na ni umělci nejsou a nemají být vybíráni s tím, aby se k sobě ať už na formální, či obsahové rovině „hodili“. A pokud takový efekt shodou okolností nastane, je to spíše špatně než dobře. Samozřejmě může být jako klad vyzdvižen kritický či subverzivní potenciál takovéhoto provázání ve vztahu k principům uměleckého soutěžení, namísto klání nastupuje spolupráce. I tento argument se mi zdá pochybný. Bez ohledu na způsob instalace, cena zůstává cenou, vybrán bude jeden laureát. A navíc i když si třeba finalisté náramně rozumějí a vznikne opravdu družný kolektiv kooperující na kompaktním výstavním výstupu, pořád jsou tu zástupy přihlášených, kteří zůstali z rozhodnutí poroty za branami finále.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.