MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 prosinec - leden

17. díl - Pravý, nebo levý Leonardo?

  • Datum / 13. 12. 2017
  • Autor / Bartlová Milena
  • Rubrika / poznámky k (dějinám) umění

Nechci tu zkoumat, jaký měl Leonardo da Vinci vztah k pracujícím své doby, a už vůbec ne to, jakou znakovou hodnotu v diferenciaci sociálního kapitálu by mu přiřkl Václav Klaus na škále mezi džínovou bundou a tvídovým sakem. Poznámku si zaslouží diskuse o rekordním prodeji, ve které se jako jeden z argumentů objevovaly různé názory na to, zda malba Ježíše Krista jako spasitele světa je skutečně pravý Leonardo.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.