MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 červenec - srpen

333

Začátkem června vyhlásila Národní galerie a Skupina ČEZ první ročník nové ceny pro mladé umělce s názvem NG 333. Její podmínky lehce kopírují tradiční Cenu Jindřicha Chalupeckého. NG 333 je určena umělcům z České a Slovenské republiky do 33 let.

Díla mohou do soutěže přihlásit sami umělci, dokumentaci děl spolu s životopisem přijímá Národní galerie do 3. září. Devítičlenná porota pak vybere 9 finalistů, jejichž práce budou vystaveny v Národní galerii. Vítěz bude vyhlášen koncem letošního roku a jako hlavní cenu získá 333 tisíc korun formou kupní smlouvy na vítězné dílo, které tak zůstane ve sbírkách Národní galerie.