MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 říjen

Archiv výtvarného umění nově v Nuslích

Praha – Archiv výtvarného umění (Artarchiv) se přestěhoval na novou adresu v Praze 4 Nuslích (Pod Terebkou 15). Nový prostor slouží primárně jako úložiště archivních fondů, v dispozici je zde rovněž studovnu pro odborníky i širokou veřejnost. V provozu je ale nadále i pobočka v holešovickém DOXu.

Archiv výtvarného umění je dnes zdaleka nejúplnějším fondem zaměřeným na výtvarnou kulturu po roce 1945. Zahrnuje časopisy, monografie, autorské i kolektivní katalogy, pozvánky, plakáty, sbírku knih zaměřenou na typografii a ilustraci a mnohé další. Od roku 2003 archiv provozuje a rozvíjí informační systém, který je od roku 2009 veřejně přístupný zdarma na adrese artarchiv.cz. Unikátní systém navrhl sám Jiří Hůlou a není propojen s žádnou další databází (např. Národní knihovny). To umožňuje Artarchivu větší svobodu v experimentování se strukturou databáze, zároveň ale znesnadňuje provázání autoritních údajů s jinými databankami.

Historie archivu je dlouhá skoro pětatřicet let. Materiály začal Hůla shromažďovat v rámci neoficiální Galerie H, kterou v roce 1984 založil se svým bratrem, malířem Zdeňkem Hůlou v Kostelci nad Černými lesy. Tam také archiv až do roku 2009 sídlil. Poté nalezl útočiště v skladech Národní technické knihovny v Písnici, odkud dostal loni výpověď. Po dramatickém hledání nového sídla se nakonec přestěhoval do prostorů v majetku Prahy 4. Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce nicméně neposkytuje jistotu trvalého řešení.