MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 květen

(C6H6O·CH2O)n

Fenolformaldehydová pryskyřice známá pod svým prvním a nejčastějším obchodním názvem bakelit byla prvním plně syntetickým plastem. Od 20. do 50. let 20. století našla široké uplatnění, byla jedním ze symbolů rozvoje sériové výroby a stala se materiálem využívaným moderními designéry. Výstava Kouzlo bakelitu v Národním technickém muzeu ukazuje reprezentativní výběr z české a slovenské produkce i malý zlomek produkce zahraniční.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.