MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 listopad

Cena pro bratislavskou chobotnici

Slovenskou architektonickou Cenu Dušana Jurkoviče pro rok 2007 získal obytný soubor Octopus Habitat v Bratislavě, který navrhl architekt Peter Sticzay-Gromski. Koncem září o tom rozhodla mezinárodní porota v čele s profesorem univerzity v Benátkách Markem Pogačnikem. Porota podle svého vyjádření ocenila, „jak architekt dokázal v intenzivně zastavěném bloku řešit náročné architektonické a urbanistické vztahy“.

Obytný soubor Octopus Habitat stojí v rychle se rozvíjející části Bratislavy, obklopen dalšími nově vzniklými rezidenčními budovami. Liší se od nich především citlivým využitím stavební parcely – vine se kolem dokola po hranicích pozemku a uprostřed ponechává volný prostor. Uspořádáním se tak vrací ke klasické blokové zástavě s velkými dvory uprostřed. Vnitřní zahrada je uzavřená jen napůl, ve dvou místech se dvůr otevírá okolnímu světu. Ani samotná hmota budovy není jednolitá, zvedá se a klesá, vytváří nejrůznější zákoutí.

Cenu Dušana Jurkoviče uděluje od roku 1991 Spolek architektů Slovenska za dílo, které přispívá ke zvýšení úrovně a prestiže architektonické tvorby na Slovensku. Tradice Ceny Dušana Jurkoviče je však starší: v roce 1964 ji založil Svaz Slovenských architektů, mezi lety 1975–89 pak byla nahrazena Cenou Svazu slovenských architektů.