MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2012 červen

Ceněné vyhlídka

  • Datum / 12. 06. 2012
  • Autor / Skřivánek Jan
  • Rubrika / staveniště

Hlavní cenu v soutěži Grand Prix architektů letos získala revitalizace Bastionu U Božích muk od ateliéru MCA, kterou jsme podrobně představovali v dubnovém čísle. Podle poroty jde o cenný příklad „kultivovaného a citlivého obnovení zapomenutého prostoru“. Porotci s uznáním kvitovali i to, že projekt splňuje kritéria hned několika kategorií – rekonstrukce, krajinné architektury, zahradní tvorby, drobné architektury, interiéru a městského mobiliáře.

Titul v kategorii novostavba získala Galerie Závodný v Mikulově od architekta Štěpána Děngeho. „Citlivé osazení hmoty, kultivovaný výraz, perfektně zvládnuté detaily, jednoduchost, účelnost, poetika prostoru, kulturní význam... Obdivuhodný počin soukromého investora vytvořit důstojný a inspirativní prostor pro architekturu a umění,“ zní hodnocení poroty.

Jako nejlepší rekonstrukce byl oceněn areál Café Fara v jihomoravské obci Klentnice, dílo Marka Štěpána a jeho spolupracovníků. „Výsledkem dlouhotrvajícího procesu obnovy je živý areál, svým měřítkem, členitostí i výrazem respektující a zároveň rozvíjející charakter místa,“ čteme v zdůvodnění ceny.

Do soutěže, která se letos konala již podevatenácté, bylo přihlášeno 72 realizací v 7 různých kategoriích. Porota, které předsedala slovenská architektka Andrea Klimko, ve finále vybírala ze 14 staveb. Na vítězství Bastionu U Božích muk se porotci shodli jednomyslně. Dokumentaci všech přihlášených staveb je možné vidět ve Veletržním paláci již jen do neděle 10. června.