MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2011 červen

Česká architektura 2009–2010

Nejnovější, již jedenácté vydání ročenky české architektury sestavil architekt Pavel Hnilička. Už z citátu, který doprovází jeho fotografii v samém úvodu knihy, je patrné Hniličkovo ambivalentní hodnocení stavu tuzemské architektury: daří se stavět dobré stavby, nicméně vůči krajině, městům a vesnicím se chováme jako barbaři. V krátkém úvodním textu pak píše nejen o záboru krajiny, neexistenci smysluplné koordinace nově vznikající zástavby, ale také o fatálním nezájmu lidí o sdílený prostor, ať už je to krajina, či urbanizované území.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.