MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 červen

Cesty ke komiksu

Kniha Před komiksem z pera Tomáše Prokůpka a Martina Foreta se věnuje dosud nezmapovanému fenoménu vývoje obrázkového seriálu v českých zemích druhé poloviny 19. století. Po publikaci Romana Prahla zaměřené na českou karikaturu a obrazový humor v 19. století (2014) jde o další příspěvek k poznání dosud poměrně opomíjené oblasti českého umění, který se ve své době těšil velkému zájmu veřejnosti, z pohledu tradiční kunsthistorie však nesplňoval normy „vysokého umění“.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.