MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 prosinec - leden

Co rozpustí cukr…

Ilona Németh v Karlin Studios / Manufaktura cukrových homolí se jmenovala na začátku prosince skončená výstava slovenské umělkyně s mezinárodním respektem Ilony Németh (1963), na které rozvinula svou linii sociálně angažovaných projektů. Tentokrát šlo o sondu do středoevropských hospodářských dějin volně aplikovatelnou na celospolečenský vývoj. Prizmatem, skrze které autorka téma nahlédla, je cukrovarnictví, přičemž samotný cukr byl primárně vnímán jako vlivová komodita představená v široké obsahové škále a otevřeném kontextu: od katalyzátoru lidské mysli po zdroj závislosti, od zásadního činitele místního ekonomického rozvoje po klíčový faktor, který se stal chuťovým synonymem osobních oslav i veřejných trachtací. Stranou nezůstala ani osobní mytologie, neboť Dunajská Streda – město, kde Ilona Németh vyrůstala – bylo jedním z center slovenského cukrovarnického průmyslu. Cukr zde, ve zkratce řečeno, představoval aktivní dějinotvorný prvek a v souvislosti s tím samozřejmě zároveň i významný symbol pro vzestup i pád.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.