MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 listopad

Dělat les

Zemědělské muzeum nepatří mezi instituce, na jejichž výstavy bychom pravidelně upozorňovali. Tentokrát ale udělejme výjimku. Výstavu Dělat les totiž ve spolupráci s lesníky připravili fotografové z uskupení BoysPlayNice a architekti ateliéru Mjölk. Těžiště výstavy tvoří snímky různých fází lesního hospodářství, od sazeniček přes péči o les až k těžbě. BoysPlayNice v lesích opakovaně fotili v průběhu jednoho roku, aby zachytili „časovou komprimaci stoletého cyklu lesa“. Výstava se soustředí na čistě hospodářský les, „pole stromů“, a klade si otázky o hranicích mezi přírodou a (agro)kulturou, míře lidských zásahů, významu lesa v krajině. Ateliér Mjölk architekti se podílel na koncepci výstavy a vytvořil také její architektonické řešení – má podobu subtilních průsvitných pavilonů pro jednotlivé tematické oblasti, usednout můžete na jednoduché špalkové lavičky připomínající dětmi vyrobená zvířátka. O odborný rámec expozice se postarala Kloboucká lesní společnost. V Zemědělském muzeu je k vidění až do konce ledna.