MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2010 prosinec

Domů

  • Datum / 06. 12. 2010
  • Autor / Rous Jan
  • Rubrika / rozloučení

Otakar Slavík (18. 12. 1931–3. 11. 2010) / Slovo domů, objevující se často i jako název obrazů Otakara Slavíka, mělo od 80. let hluboký význam v jeho díle. To, navzdory jeho vlastnímu tvrzení, že neexistují díla dokončená, ale jen opuštěná, má teď najednou definitivní podobu, protože v noci z úterý na středu 3. listopadu umělec ve Vídni zemřel. Několik dní před ním odešla básnířka Viola Fischerová – zmiňuji ji proto, že s Otakarem Slavíkem sdílela podobný životní osud. K oběma se jejich domov v určitém okamžiku zachoval stejně, obrátil se k nim zády, vypudil je jako tolik jiných. Básnická věštba Opustíš-li mne, nezahynu… se skoro změnila ve svůj opak, v domov hynoucí.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.