MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 únor

Film v každodennosti

Tomáš Svoboda v Tranzitdisplay / Like a Movie se jmenuje výstava Tomáše Svobody v pražské galerii Tranzitdisplay. Umělec v ní rekapituluje tu část své tvorby, která se vztahuje k filmu jako médiu, audiovizuálnímu umění, zábavnímu průmyslu i způsobu myšlení. Zároveň naznačuje další směr uvažování o pozici, již dnes film ve své rozšířené definici pohyblivého obrazu zaujímá v našich životech. Rozkrývá jej v rovině znakového systému a komplexní sociokulturní praxi, která je do jisté míry linguou francou současné společnosti. Sám o svém přibližování se filmu říká: „K pochopení filmu mohou vést různé možnosti rozboru. Třeba zkoumání daného média mimo něj samotné. Zkoumání skrz jiné disciplíny. Konkrétně na film se můžeme dívat jako na sociologický fenomén, jako na způsob trávení volného času, jako na médium spojené s určitou typologií architektury, způsob vizuálního jazyka nebo předmět touhy.“Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.