MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2009 leden

Fotografie Antonína Dufka

Třetí strana zdi v Moravské galerii / Že je Třetí strana zdi výstavou významnou a svým způsobem kanonickou, není třeba zdůrazňovat. Zajímavější je uvědomit si její přednosti a na druhé straně limity. Tím prvním a ústředním je okolnost, že jde nikoliv o absolutní přehled dvou politicky tíživých dekád, ale o výběr z fotografické sbírky Moravské galerie, kterou přitom sám její kurátor Antonín Dufek dlouhá léta shromažďoval. Vytvořil tak s výrazným osobním nasazením nejvýznamnější sbírku fotografie v Čechách, a zároveň tím vtiskl oboru na dlouhá léta svůj rukopis. Zatímco o generaci starší Anna Fárová (která navíc po Chartě 77 musela opustit Uměleckoprůmyslové museum v Praze) se soustředila spíše na solitérní osobnosti, Dufkovou misí bylo od počátku 70. let smíření a vzájemná kultivace rozsáhlé amatérské scény s nastupujícími, umělecky ambicióznějšími profesionály. Přes střídavé úspěchy je z odstupu znát, že to byla cesta náročná, smysluplná a plodná.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.