MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 prosinec - leden

Gumový aktivismus

Groupe Guma Guar v galerii Sam83 / Když jsem procházkovým tempem došla od vlaku až k rezidenci Sráče Sama, uvítala mě tato kurátorka, umělkyně a organizátorka rezidencí s tím, abych si šla zatím dát dovnitř polévku, než bude instalace připravená. Po asi 20 minutách mě pak Denisa Bytelová, druhá z kurátorek galerie Sam83 v České Bříze, odvedla do prostoru galerie a nechala mě v lehké panice uprostřed zcela zadýmené místnosti. Silný kontrast mezi sluncem zalitou západočeskou vesnicí venku a modře prosvícenou mlhou z kouřostroje uvnitř byl oslepující a vlastně působil zcela nepatřičně. Bylo mi jasné, že to je součást pointy výstavy.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.