MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 říjen

Hlasatelé nové víry 2.0

Umělci a proroci v Národní galerii / Výstava Umělci a proroci, která je od léta k vidění ve Veletržním paláci, chce vyprávět příběhy hlasatelů nové víry, reformátorů, sociálních revolucionářů či novodobých vtělení samotného Boha a zároveň doložit jejich vliv na formování moderního uměleckého názoru v německy mluvících zemích. Spojení propagátorů nudismu, vegetariánství či abstinence s uměním se může zdát poněkud překvapivé, výstava však ukazuje, že je zcela oprávněné. Mnozí z představených, například Karl Wilhelm Diefenbach, Fidus či Gusto Gräser, byli ve větší (případ prvních dvou jmen) či menší míře umělci (případ Gräsera, ten osud umělce vyměnil za poutnickou hůl), kteří právě skrze umění mohli vyjádřit své evangelium. A konečně, slovy Friedensreicha Hundertwassera, jehož díla výstavu uzavírají: „Každý velký moderní umělec je prorok, který předjímá velké věci, co mají teprve přijít.“ Všechny tyto roviny postavy umělce-proroka či proroka-umělce jsou na výstavě zastoupeny a vzájemně se prolínají.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.