MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

prosinec - leden / 2018
Aktuální
číslo
  prosinec - leden

/ Středoevropské avantgardy

/ Zakademie do přírody

/ Rozhovor s Václavem Magidem

obsah

 

Výběr z archivu

O nejslavnější Schieleho kresbě ve
sbírce pražské Národní galerie

Na okraj výstavy Konec zlatých časů...

Rozhovor s Josefem Koudelkou
"Knížka je daleko víc než jedna fotografie.
Každý dokáže, třeba i náhodou, udělat
jednu,dvě slušné fotografie, ale dát
dohromady pořádnou knížku, aby to
dávalo smysl, to je něco jiného."

Rozhovor se Zdenkem Felixem 
Teoretik umění Zdenek Felix je jako tažný
pták, nestěhuje se však za dobrým poča-
sím, ale za uměním. Koncem dubna
oslavil osmdesátiny, rozhovor s ním jsme 
přinesli právě před deseti lety.

K recenzi výstavy Grey Gold

Autorky výstavy Grey Gold Vendula Fremlová, Anna Vartecká a Terezie Petišková se ohradily proti recenzi výstavy, kterou pro letní dvojčíslo Art+Antiques napsala Petra Hlaváčková.

"Je jistě obtížné pomocí genderové optiky interpretovat výstavu umělkyň, z nichž většina nechce svoje dílo tímto způsobem posuzovat, navíc tvořenou díly, která až na výjimky nemají ambici kriticky se vyjadřovat ke společenským fenoménům. Feministický umělecko-historický přístup však není jen o interpretaci děl ženských umělkyň. Je především o kritickém přístupu k diskriminujícím jevům ve společnosti a o kladení nepříjemných otázek veřejnosti. V tomto ohledu je však výstava Grey Gold spíše ukolébavkou na téma tvorba zralých žen," napsala Petra Hlaváčková.

"Výstava Grey Gold se především snažila rozšířit diskurz českého a slovenského uměleckého provozu o témata, která zde zatím chybí, tedy o témata stárnutí a stáří. Snažila se referovat o tom, co je to pozdní tvorba, že i tato fáze života může být velmi produktivní a může být spojena s kvalitní uměleckou produkcí. To, že výstavu pojaly kurátorky zcela po svém a nekopírovaly při tom zahraniční vzory, je jejich svobodnou volbou, která ovšem není neopodstatněná, naopak byla důsledně prodiskutována a zvážena," píše ve své reakci Vendula Fremlová

"Už niekoľko rokov je zjavné, že feministicky i genderovo koncipované projekty v krajinách bývalého východného bloku Európy musia začať vo svojej krajine takmer od nuly a trpezlivo pátrať po trajektóriách emancipačného procesu a jeho skutočného prežívania a reflektovania. To, čo Petra Hlaváčková kriticky postuluje ako 'obezřetné našlapování kolem feminismu', je v skutočnosti jeden z možných zrelých spôsobov, odkrývajúcich citlivo vrstvy týchto trajektórií. Je to dokonca principiálne zrejme jediná možná cesta, ak si ku nej prizývate skutočné svedkyne doby a hľadáte síce subjektívne, ale stále relevantné informácie 'videné zdola'," pokračuje Anna Vartecká

"Výstava Grey Gold ctí povahu vystavených uměleckých děl. Celek vystavené tvorby poskytoval návštěvníkovi silný umělecký zážitek a umožnil srovnání uznávaných a etablovaných umělkyň se zapomínanými, byť obdobně kvalitními autorkami. Je velmi zajímavé konfrontovat československou ženskou tvorbu se západoevropským feministickým či gederovým diskurzem, lze ji však prezentovat a interpretovat pouze na základě jejího autonomního charakteru," uzavírá Terezie Petišková.