MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2019 červen

Kariéra s paletou Emila Pirchana

  • Datum / 07. 06. 2019
  • Autor / Bendová Eva
  • Rubrika / recenze

Dvě výstavy současné galerijní scény se věnují otázkám umělectví, počátkům autonomie a sebevědomí moderního tvůrce. Každá z výstav však přichází s odlišnou koncepcí. Výstava Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století realizovaná v Západočeské galerii v Plzni se na podstatné téma moderní doby dívá prizmatem několika klíčových kapitol, v nichž svou autonomii umělec prezentuje. Je jím například vlastní sebepojetí – autoportrét a také ateliér, v jehož soukromí tvoří, nebo naopak veřejné a zároveň anonymní publikum, proti němuž v rozvíjejícím se výstavním provozu stojí. Kapitoly jsou prezentovány ve výběru zásadních děl celého 19. století nejen českého výtvarného umění. Plzeňská přehlídka tak na bohaté téma nahlíží způsobem částečně syntetickým, od celku k detailu, a odkazuje na řadu výtvarných uměleckých prostředků a strategií. Výstava uspořádaná Muzeem města Brna v komorních prostorách hradu Špilberk přináší naopak sondu do života jednoho jediného umělce, Emila Pirchana působícího v Brně od poloviny sedmdesátých let 19. století. Na profilu jediného tvůrce, od detailu k celku, tak upozorňuje na konkrétní postoje umělce vedoucí k uznávanému společenskému postavení a úspěchu, minimálně ve vztahu k rakousko-uherské metropoli, Vídni. Ostatně z výtvarné Akademie tohoto města Emil Pirchan vzešel a styl ateliéru Carla Rahla, kde studoval, ­přesvědčeně a dlouhodobě dále rozvíjel.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.