MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2019 červen

Kde leží střední a východní Evropa?

Po několikaletém výzkumu a mnoha diskusních setkáních vydala vloni newyorská MoMA publikaci shrnující teoretické a kritické úvahy o umění ve střední a východní Evropě, jež byly napsány po roce 1989. Objemný sborník z edice Primary Documents má v tiráži tři editorky, nicméně spolupracujících autorů je několik desítek. Práce na souboru koordinovala skupina badatelů pod hlavičkou Contemporary and Modern Art Perspectives (C-MAP). Široké téma editorky rozdělily do sedmi kapitol. Každá z nich obsahuje úvodní esej hostujícího teoretika či teoretičky, krátké shrnutí vybraných textů dané části, jež jsou zde přetištěny, a na konci kapitoly pak rozhovor s některým z umělců.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.