MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 září

Když se figura stane médiem

Volné pokračování Neklidné figury v GHMP / Malba, kresba nebo fotografie jsou slova, která automaticky vyvstávají na mysli, když se v souvislosti s výtvarným uměním použije pojem „médium“. Kurátorka Galerie hlavního města Prahy Sandra Baborovská připravila pro prostory Colloredo-Mansfeldského paláce výstavu, v níž se médiem (nástrojem či prostředkem výtvarného myšlení) stává figura, tj. to, co běžněji považujeme za námět či předmět zobrazení. Ještě před vstupem do expozice se může návštěvník z drobné doprovodné tiskoviny dozvědět, že výstava volně navazuje na „úspěšný projekt Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880–1914 oceněný titulem ‚skupinová výstava roku 2016‘ “. Připomenutí loňského výstavního projektu, který kurátorka výstavy uskutečnila ve spolupráci s Petrem Wittlichem, má svou nezpochybnitelnou logiku z hlediska marketingu, jako klíč k porozumění kurátorského záměru ale příliš posloužit nemůže.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.