MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 červenec - srpen

Kolik umění se vejde do města?

Druhý ročník Festivalu m3 – Umění v prostoru se zaštítil heslem Vice Versa: Naše Země je jejich Měsícem / Náš Měsíc je jejich Zemí (Vice Versa: Our Earth is thier Moon / Our Moon is their Earth), které jasně ukazuje, že hlavní otázkou, kterou nám kurátoři kladou, je změna a relativnost měřítka. To je vlastně velmi příhodné hledisko, jež na jednu stranu vypadá jako alibi k totální relativizaci, z jiného úhlu pohledu pak ale umožňuje sjednotit velký rozptyl zařazených děl. Podle slov kurátorů vychází motto z podnětu Liama Gillicka, jehož na něm zajímá odkaz k hnutí Flat-Earthers – tedy těch, kteří prohlašují, že Země je placatá, nikoliv kulatá. Svízelnost přijetí myšlenky, že i s takovými lidmi onu Zemi sdílíme, je možná příznačná pro celou akci, která se snaží zprostředkovat kvalitní současné umění široké veřejnosti, jež však často považuje umělce a umělkyně za ufony.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.