MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2019 květen

Mantegna a Bellini

Berlínskou výstavu s jednoduchým a výstižným názvem Mantegna & Bellini pořádají dvě velké evropské galerie, v nichž se nachází podstatná část děl obou mistrů mimo území Itálie – londýnská National Gallery a Gemäldegalerie Berlin. Naše dnešní znalosti o životech a díle obou malířů jsou poměrně kusé. Samozřejmě o nich píše Giorgio Vasari i jeho následovníci, jejich pohled však není snadné konfrontovat s dalšími prameny – v obou případech bližší poznání znesnadňuje nedostatek archivních dokumentů.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.