MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2014 duben

Mateřská linie zlatých devadesátých

K výstavě Někdy v sukni v Moravské galerii / Někdy v sukni představuje 90. léta dvacátého století jako první dekádu, kdy je, řečeno slovy kurátorky Pavlíny Morganové, možné „napsat dějiny českého výtvarného umění bez umělců“. Zdánlivá paradoxnost tohoto výroku odhaluje asymetrii příznačnou pro umění (stejně jako pro mnohé jiné oblasti lidského počínání): zatímco pojem „umělec“ se často užívá genericky, a tedy běžně zahrnuje muže i ženy; obráceně to nefunguje. Umělec-muž je považován za figuru normativní, umělkyně je výjimka.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.