MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2012 červenec - srpen

Milan Grygar v Pekingu

Milan Grygar má pověst asketického, snad by se dalo říci až zenbuddhistického člověka. Z tohoto pohledu je dobré, že vystavoval právě v Číně. Zvláště když zde představil akustické kresby, vytvořené tuší na papír. Tedy v médiu, které pro Číňany představuje po dlouhá staletí jeden ze základů jejich umělecké identity.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.