MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2011 listopad

Mimo galerie

Pět měsíců mezi vyhlášením jmen pětice finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého a jejich výstavou v pražském Centru DOX jsme se rozhodli využít k jejich prezentaci v pěti odlišně vytvořených situacích. Oslovili jsme je s tím, aby si vybrali libovolné místo, ke kterému mají blízký vztah nebo které by jim pro jejich prezentaci nejlépe vyhovovalo.

Jiří Thýn zvolil zahradnictví v pražských Ďáblicích – místo, kde v uplynulých pěti letech fotografoval jeho zákoutí a neustálé proměny. Návštěvníci akce byli s odborným komentářem provedeni po zahradě a po místech, která Thýn dokumentoval. Následně proběhla prezentace autorových prací. Během letního podvečera mělo několik desítek návštěvníků možnost poznat místa vzniku fotografií i samotné práce. Zdálo se, že spojení uměleckého díla a místa jeho vzniku má v sobě výjimečnou přesvědčivost i sílu.

To v jiné podobě potvrdila i následující akce. Mark Thér se rozhodl promítnout své filmy s tématem odsunu Němců přímo v prostoru bývalých Sudet. V hospodském sále v Kytlici vzbudilo promítání nečekaně velký zájem místních obyvatel. Thérovy filmy nastartovaly debatu o historii vesnice (většina původních obyvatel byla odsunuta) a o současném stavu. I pro samotného autora byla reakce na jeho práce překvapivá: diváky tentokrát netvořila úzce profilovaná skupina, ale návštěvníci neutrálního prostředí hostince. V zakouřeném sále, s projektorem umístěným na švédské bedně, vyvolávala Thérova díla přece jen jiné odezvy než uvnitř galerie.

Pavel Sterec pro sebe nekompromisně zvolil jeskyně v Koněprusích. Organizačně poměrně náročnou akci si připravil umělec vlastně sám – oslovil pět vědců a nabídl jim účast na experimentu. Po tradiční komentované prohlídce čekala na návštěvníky možnost zeptat se na cokoliv odborníků na filozofii, astronomii, matematiku, lékařství nebo biologii. Skupina lehce zaskočených výletníků a rodinek byla doplněna o početnou výpravu přátel a dalších zájemců. Očekávané trapné ticho nenastalo, naopak se u pěti stolků rozmístěných v závěrečných metrech jeskyně rozhořely debaty nad tématy z vybraných oborů. Vlhko, kapající voda ani pološero nikomu nevadily.

Na konec října (po uzávěrce časopisu) je připravena prezentace Filipa Cenka, která se uskuteční v rámci Festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Posledním, kdo se veřejnosti představí, bude Dominik Lang, který se rozhodl spojit příjemné s užitečným v cukrárně v Táboře. Věříme, že možnost ochutnat konceptuální dortík může být pro chápání souvislostí současného umění smysluplným výstupem.