MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 duben

Muchův milion

Praha – Muchovo muzeum přivítalo 21. února svého miliontého návštěvníka. Příznačně se jím stala turistka z Velké Británie Victoria Manley. Provozovatelem muzea je soukromá společnost COPA, vlastněná realitním magnátem Sebastianem Pawlowským, který je též vydavatelem časopisů Týden, Instinkt a bulvárního deníku Aha. Více než sto Muchových děl muzeu trvale zapůjčila nadace Mucha Foundation, jež opatruje umělcovo dílo. Veřejnosti je muzeum přístupné od ledna 1998.

Slavnostní recepce na oslavu milionté návštěvnice se zúčastnili též zástupci pražského magistrátu – náměstek primátora Rudolf Blažek a radní pro kulturu Milan Richter, kteří shodně zdůraznili přínos muzea pro turistický ruch. „Mucha je ten autor, který dokáže přilákat pozornost diváků, turistů, čili my se musíme pokusit o to, aby se Slovanská epopej dostala do Prahy. Je to úžasná věc,“ prohlásil Richter.

Muchovo umění poskytuje divákům „odpočinek a relaxaci v dnešní hektické době“, doplnila jej mluvčí agentury Czech Tourism Karin Šelingová. O tom, zda měl Mucha na mysli právě odpočinek a turistický ruch, když maloval Apotheosu z dějin Slovanstva či Přísahu Omladiny pod slovanskou lípou, by se ale dalo s úspěchem pochybovat.