MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2011 říjen

Nakouknout galerii pod sukně

The Best of... v Moravské galerii / Na konci 60. let minulého století začala v „západním“ umění sílit potřeba kriticky se vymezit vůči instituci muzea umění. V umělecké praxi, pro kterou se později vžilo označení „institucionální kritika“, lze od počátku vysledovat dva základní přístupy. První se zaměřuje na administrativní logiku, v jejímž rámci se pod střechou muzea umění pohybuje řada expertů na dílčí oblasti „volného „ a „užitého“ umění, kteří na základě arbitrárního (byť samozřejmě kulturně ukotveného) souboru kritérií rozhodují o tom, co se stane součástí muzejních sbírek.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.