MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 listopad

Není maso jako maso

Výstava Flaesh v Rudolfinu / Jako záblesk tělesnosti, tak se představuje současná výstava pěti významných zahraničních umělkyň v Galerii Rudolfinum. Stejně tak by šel název Flaesh vyložit jako „maso vystavené na odiv“. Přehlídka je v podstatě obojím, přestože se onu syrovost snaží spíše zastřít bezkonfliktní obecností, v rámci které například neklade nijak zásadní důraz na to, že se jedná výhradně o ženy-umělkyně. Místo kritického pohledu na tělo se objevuje spíše zájem o bizarnost a u konkrétních děl i zvláštní dávka patosu. I přesto je třeba vyzvednout citlivost, s níž je výstava vnímavá vůči individualitě jednotlivých umělkyň, které jsou divákovi přiblíženy jednak v krátké brožurce, jednak formou dlouhých dokumentárních filmů, jež tvoří součást výstavy.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.