MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 listopad

Nový ředitel Galerie výtvarného umění v Hradci Králové

Hradec Králové – V čele královéhradecké galerie stane od 1. dubna 2019 František Zachoval. Ve výběrovém řízení byl vybrán ze sedmi zájemců. Letos devětatřicetiletý Zachoval působí od roku 2015 jako ředitel Českého centra v Bukurešti a na postu vystřídá Tomáše Rybičku, který instituci vedl od roku 1997. Pod Rybičkovým vedením podstoupila budova galerie, která byla původně postavena Osvaldem Polívkou jako záložna, kompletní rekonstrukci za 126 milionů korun a po znovuotevření koncem roku 2016 představila novou stálou expozici umění 20. století, která se nicméně setkala s rozporuplnými reakcemi (viz AA 2/2017).

Galerie představuje jednu z hlavních kulturních institucí v regionu a je zřizovaná krajem. Rada kraje jmenovala Františka Zachovala do funkce na základě předložené koncepce rozvoje a řízení. „Plánuji zahájit širší diskusi s akademickou obcí, odbornou veřejností a se zřizovatelem galerie, která povede k definování zřetelné podoby galerie,“ uvedl na konto svých plánů Zachoval. „Tato podoba by měla být v kontextu galerií a muzeí v České republice jedinečná a má být propojena se specifiky místního prostředí. Místním specifikem je silná a v České republice unikátní tradice architektury, urbanismu a práce s veřejným prostorem. Vše by bylo doplněné výraznými výtvarnými výstavami akcentujícími k architektuře.“

Zachoval má s domácím uměleckým provozem bohaté zkušenosti. Je absolventem ateliéru monumentální tvorby Aleše Veselého na pražské AVU, kde po absolutoriu v roce 2006 po dobu osmi let vedl Digitální laboratoř. V roce 2005 stál tamtéž u založení Artyčok TV, internetové platformy pro současné umění. V loňském roce byl coby zástupce Českých center porotcem Ceny Věry Jirousové pro umělecké kritiky. České centrum v Bukurešti, jež dosud vede, se organizačně podílelo také na výstavách současného umění, v posledních letech se zde uskutečnily mj. výstavy Jiřího Kovandy, Martina Zet nebo Jaro Vargy.