MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2008 únor

Obrazy pod kontrolou

Jan Merta v Galerii ad astra / Kuřimská Galerie ad astra znovu potvrdila, že závažné aktuální malířské hodnoty sleduje velmi cílevědomě. V případě lednové výstavy Jana Merty lze dokonce říci, že je to téměř „navzdory malíři“ samému, neboť kolekci sestavil galerista Petr Novotný nezávisle na umělci z obrazů, které již žijí svůj život v soukromých sbírkách. Výběr děl, která datem svého vzniku přesáhla téměř dvacetiletý oblouk, však nesl určitou aktuálnost a byl překvapivě soudržný.Všechny obrazy totiž už nesou typické znaky Mertova tematického i malířského rukopisu. A tím, že hlavní pozornost galerista soustředil na střední a menší formáty, nabídl divákům, a jak se při vernisáži ukázalo, i umělci samému, intenzivní možnost přemýšlet o míře kultivovanosti malířského rukopisu. Výstava umožňuje zkoumat, zda estetizovaná stylizace témat už nenese znaky určitého stereotypu, nebo zda naopak i při oné sjednocující souhře vyjadřovacích prostředků a postupů dokáže Merta dělat další vývojové kroky.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.