MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 prosinec - leden

Obsah čísla

  • Datum / 13. 12. 2017
  • Autor / 
  • Rubrika / 

poznámky > Pravý nebo levý Leonardo? // Milena Bartlová

dílo měsíce > Ateliéry Norberta Grunda // Marcela Vondráčková

zprávy

k věci > rozhovor s Petrem Nedomou // Jan Skřivánek, Pepa Ledvina

výstava > Vesmír je černý // Johana Lomová, Karel Šima

aukce

na trhu > Josef Šíma // Jan Skřivánek

portfolio > Kamila Zemková // Jiří Ptáček

rozhovor > Zdeněk Hölzel // Lucie Skřivánková

téma > Mistrovské světničky // Anna Fulíková

profil > Clemens von Wedemeyer // Anežka Bartlová

profil > Petr Skalický // Jiří Pátek

k věci > Biafra ducha // Vojtěch Märc

architektura > Kulturní družstvo cosa.cz // Karolina Jirkalová

knižní recenze > Teorie obrazu W. J. T. Mitchella // Milena Bartlová

zahraničí > Diorámata v Schirn Kunsthalle // Tomáš Dvořák

zahraničí > Ed Atkins v Martin-Gropius-Bau // David Kořínek

manuál > Nejhorší výstava roku // Ondřej Chrobák

recenze > ČS Koncept 70. let ve Fait Gallery // Jan Wollner; Ilona Németh ve Futuře // Radek Wohlmuth

na východ od raja > Finále // Jana Németh

vizuál > Česká národní banka // Lukáš Pilka