MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 listopad

Obsah čísla

  • Datum / 07. 11. 2016
  • Autor / 
  • Rubrika / 

Poznámky > Národní a normotvorná // Milena Bartlová

dílo měsíce > Schieleho Sedící žena // Markéta Dlábková

zprávy > Přestavby Národní galerie, Ceny Ministra kultury, Sto nejmocnějších 

výstava >  Podmínky modernity v Ostravě // Tomáš Murár

aukce // Tereza Koucká, Jan Skřivánek, Vendula Vašátková

na trhu > Antonín Slavíček // Vendula Vašátková

portfolio > Jakub Tomáš // Radek Wohlmuth

rozhovor > Edith Jeřábková // Anežka Bartlová

téma > Komunitní centrum Máj // Karolina Jirkalová

profil > Laure Prouvost // Josef Ledvina

architektura > Adam Caruso // Filip Šenk

design > Rony Plesl // Radek Wohlmuth

nové knihy

zahraniční výstava > Devátá Kolumba // Norbert Schmidt

zahraniční výstava > Soulevement v Paříži // Eva Skopalová

manuál > Velké vyznamenání // Ondřej Chrobák

recenze >  Loni v Marienbadu // Lenka Střeláková; CJCH 2016 // Anežka Bartlová; Jakub Janovský // Radek Wohlmuth

na východ > Michal Moravčík // Dušan Buran

komiks > Kateřina Čupová // Tomáš Prokůpek