MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2014 září

Obsah čísla

  • Datum / 08. 09. 2014
  • Autor / 
  • Rubrika / 

2 / úhel > Komunita rybářů
Petr Šourek

4 / dílo > V čekárně dr. Schauera
Marcel Fišer

6 / zprávy

12 / výstava > Josef Váchal: Magie hledání
Hana Klínková

19 / aukce

26 / portfolio > Jan Poupě
Radek Wohlmuth

28 / rozhovor > René Roubíček
Johanka Lomová, Milan Hlaveš, Jan Wollner

36 / téma > Nové stálé expozice
Ondřej Chrobák

42 / profil > Ana Mendieta
Tereza Jindrová

48 / galerie > Dům umění České Budějovice
Radek Wohlmuth

51 / staveniště

52 / architektura > Spolkový dům ve Slavonicích
Karolina Jirkalová

56 / architektura > Hans Hollein
Filip Šenk

62 /   knižní    recenze  > Na cestě k  modernosti
Mariana Dufková

64 /  antiques  > Koberce z NPÚ
Sabina Malcová

66 /  na  trhu > Otakar  Novotný
Ladislav Zikmund-Lender

72 /   zahraniční    výstava  > Arcivévoda sbě ratel
Tomáš Valeš

75 /  manuál  > Lekce 61. Natalia LL
Ondřej Chrobák

77 /  recenze  > Zbyněk Sekal, Petr Kvíčala, Adriena Šimotová
Johanka Lomová, Kamil Nábělek, Radek Horáček

85 /  na  východ > Díl 27 . Beobachter
Dušan Buran

88 / komiks > Umělec
Františka Lachmanová, Tomáš Končinský