MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 červen

Obsah čísla

  • Datum / 07. 06. 2016
  • Autor / 
  • Rubrika / 

2 / poznámky > Jak žít s pomníky
Milena Bartlová

4 / dílo měsíce > Klanění pastýřů z Met
Miroslav Kindl

6 / zprávy

10 / výstava > Sean Scully v Českých Budějovicích
Josef Ledvina

19 / aukce

28 / na trhu  > František Vízner
Jan Skřivánek

30 / portfolio > Vilém Balej
Radek Wohlmuth

32 / rozhovor > Pavel Pepperštejn
Tomáš Glanc

44 / téma > Avantgarda digitálního věku
Jiří Neděla

50 / k věci > Sbírka AJG 1300-2016
Milena Bartlová

54 / staveniště

58 / design > Zdeněk Ziegler
Pavla Pauknerová

62 / architektura > Česká architektura 2014-2015
Lucie Šmardová

65 / nové knihy

66 / knižní recenze > 3sta drahocenností
Zlata Černá

71 / antiques > Zbraně
Jan Skřivánek

76 / zahraniční výstava > Nedokončenost v Met Breuer
Barbora Bartůňková

83 / manuál > Fronta
Ondřej Chrobák

84 / recenze > Taryn Simon, Movere, Fantastický realismus, Martin Kubát
Vojtěch Märc, Anežka Bartlová, Johanka Lomová, Radek Wohlmuth

94 / na východ > Sereď, Múzeum Holokaustu
Dušan Buran

96 / komiks > Jan Smolík
Tomáš Prokůpek