MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 září

Odcizování Jána Mančušky

Retrospektiva Jána Mančušky v Městské knihovně / První retrospektiva předčasně zemřelého umělce Jána Mančušky, jejímž kurátorem se stal jeho dlouholetý spolupracovník a přítel, Vít Havránek je projektem nepochybně záslužným. Jedná se o první souhrnnější pokus představit českému divákovi Mančuškovy práce, zde známé i ty doposud vystavované pouze v zahraničí. Nedostatek zachovaných instrukcí a popisků k řadě jeho instalací, kreseb či performancí, s nímž se potýkali ti, již přišli do kontaktu s Mančuškovou pozůstalostí, byl překonán důkladnou, až detektivní prací týmu, který připravoval expozici i doprovodný katalog. Videa a technicky náročnější instalace navíc – vztaženo k českému galerijnímu standardu až překvapivě – fungují i během každodenního provozu sálů. Návštěvníkovi se tedy nekladou žádné formální překážky, aby mohl vstoupit do světa Jána Mančušky.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.