MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2010 listopad

Památkáři a/versus architekti

Současná architektura a historické město – tak zní téma, které si na následující půlrok zvolil Národní památkový ústav. „Téma novostaveb v historickém prostředí bývá často prezentováno jako konflikt architektů s památkáři,“ říká generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. „Toto zjednodušení je bohužel velmi zavádějící a v jistém smyslu brání oběma stranám v navázání smysluplného dialogu. Potenciální konflikt totiž nevzniká mezi novým a starým, ale mezi kvalitním a nekvalitním.“

Národní památkový ústav se rozhodl toto bublající téma otevřít a vybídnout architekty, politiky i veřejnost k dialogu. Pilířem komunikace bude web www.npu.cz/novostavby, který doplní přednášky, besedy, semináře či tematické procházky. Garantem celého programu je historik architektury Richard Biegel, který je mimo jiné jednatelem Klubu za starou Prahu. Na webu budou představeny nejrůznější podoby nové architektury v historickém prostředí z různých regionů České republiky. Zatím je zpracován Liberec, následovat bude Ostrava, Praha, Brno a Hradec Králové.

Stavby, a tedy i diskuse, jsou rozděleny do pěti kategorií. První má název Nevratné ztráty a představí stavby, které poškodily charakter a atmosféru historického města. Optimističtější je sekce Nové ve starém, která nabídne příklady novostaveb, které úspěšně doplnily či obohatily historické prostředí. Pod názvem Za oponou pak najdeme zásahy, které nejsou na první pohled vidět, ale zásadně mění podstatu historické stavby. V části Živé město jsou zařazeny zdařilé adaptace veřejných prostor v historickém kontextu. Dostatečně výmluvný je pak název poslední sekce – Co se chystá.

Součástí internetové stránky je rovněž interaktivní mapa umožňující vyhledávání staveb v jednotlivých regionech. Postupně se tu objeví také rozhovory s vybranými českými architekty o možnostech současné architektury v historickém kontextu.