MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 říjen

Případ Rukopisy

Před dvěma sty lety, 16. září 1817, objevil mladý básník, jazykovědec a literární vědec Václav Hanka spolu s kaplanem Pankrácem Borčem ve věžní kobce kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové rukopis básní údajně ze 13. století. Další rukopis, nalezený prý na zámku Zelená Hora, byl o rok později anonymně zaslán nejvyššímu purkrabímu, hraběti Františku Antonínu Kolovratovi, pro nově zřízené Museum Království českého.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.