MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 leden

Proč právě fotografie?

Společnost PPF vydala sedmdesátistránkovou publikaci představující výběr fotografií z její sbírky. Jsou v ní zastoupeni nejen klasici, jako je František Drtikol či Josef Sudek, ale i výrazně mladší autoři. Ze současných fotografů to jsou například Václav Jirásek, Ivan Pinkava nebo Tono Stano. Celá sbírka dnes čítá přes 900 fotografií od téměř čtyř desítek autorů.

Na otázku v titulku odpovídá v úvodu katalogu Aleš Minx z PPF Art: „Prvotním impulsem bylo naše přesvědčení o vysoké kvalitě české fotografie. Nejen zmiňovaných autorů první poloviny 20. století, ale i mnoha dalších, kteří nejsou tak známí, neboť jim mocipáni minulého režimu znemožňovali publikovat a podílet se na standardním galerijním provozu. Velice si vážíme i řady současných autorů, díky nimž má česká fotografie i nadále ve světě velice dobré jméno.“ Druhým důvodem je podle něj zájem o fotografii jako o umělecké médium současnosti. „Právě fotografie je podle nás médiem, která k současnému divákovi dokáže promlouvat naléhavěji a bezprostředněji než tradiční malba či sochařství.“

„Sbírky bývají zakládány kvůli zhodnocování předmětů, o jejichž potenciál se bez akumulace přichází. Taková činnost ovšem může dostat i dalekosáhlé veřejné poslání. Sbírce PPF Art se široký přesah daří díky pravidelným výstavním a publikačním aktivitám. Byly jimi vytvořeny podmínky, aby sbírkové iniciativy společnosti zakládaly obecné kulturní povědomí,“ doplňuje Minxe teoretik fotografie Josef Moucha.