MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 červenec - srpen

Prostor a jeho Příhoda

  • Datum / 14. 07. 2016
  • Autor / Šenk Filip
  • Rubrika / profil

Jiří Příhoda na bilanční výstavě v trojském zámku ukazuje všechny své sochařské přednosti: sounáležitost s konkrétním výstavním prostorem, hravé rozpory setkávání idejí s hmotou a protiklady rubu a líce díla. A také poměrně tvrdé nárazy na upachtěnou realitu každodennosti.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.