MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2014 září

Prostor ornamentu

Petr Kvíčala ve White Gallery / Máme-li o obrazech Petra Kvíčaly ucelenější povědomí, nemůže nám uniknout jejich jistá dvojznačnost: základní lineárně geometrické a ornamentální uskupení působí svojí jasnou barevností a celkovou kompozicí spíše nekomplikovaně, v další rovině a rozsáhlejší kontextualizaci se však odhaluje jejich složitější metodicky promyšlená strukturace a zároveň jejich vztaženost ke smyslovému vnímání v jeho živosti a výkonu. Jsme-li schopni správného nastavení, v němž se spontaneita pojí s vědomou pozorností, našemu pohledu se otevírá fenomén, který se v rámci svého zjevování rozvíjí a směřuje k systematizaci (v níž může být odhalován až svého druhu logos daného zjevu) a jenž se současně neustále vztahuje k aktuálnímu optickému a prostorově tělesnému zážitku.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.