MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2012 červenec - srpen

Re: Výstava jako produkt

Paní Denisa Kasl Kollmannová v citovaném článku (AA 2012/05, s. 72–73) uvádí, že ke změně názvu výstavy z pracovního Rembrandt, Hals a přátelé na definitivní Rembrandt & Co. došlo „na přání sponzora“. Skutečnost je taková, že autorem finálního názvu výstavy byl prof. Vít Vlnas, ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, a název byl upraven v souladu se současnými světovými trendy, o čemž referoval ve stejném čísle na s. 71 Jan Štěpánek. Autorka dále tvrdí, že „vizuální styl celé výstavy kopíruje korporátní komunikaci ING – přejímá její barevnost, písmo i styl, což není jindy obvyklé“.

Toto tvrzení je v příkrém rozporu se skutečností. Grafické řešení vizuálu výstavy, stejně jako doprovodných publikací, je autorským dílem paní Nory Procházkové a nemá s korporátním designem ING Bank nic společného. Typ písma, který užívá ING Bank v záhlaví svého korporátního designu, je Times New Roman Bold, v grafickém řešení výstavy k témuž účelu sloužilo písmo Trajan Pro. Značně odlišný byl i odstín oranžové barvy. ING Bank používá podle hexadecimální soustavy barvu FF6400, na výstavě vládl podstatně tlumenější odstín oranžové, E96C21. Korporátní design ING Bank využívá bílý podklad a oranžové a modré písmo, grafické řešení výstavy bylo založeno na hluboce tónovaném šedém podkladu a černém písmu atd.

Jediné zdání podobnosti mohlo navozovat užití oranžové barvy, byť v různých odstínech. Oranžová je dynastickou barvou panovnického rodu Oranje-Nassau, který vládne v Nizozemí od konce 16. století dodnes. Od 17. století je oranžová zároveň považována za národní barvu Holandska. Je proto pochopitelné, že dotvářela také výtvarný doprovod výstavy holandského malířství 17. a 18. století. Z téhož důvodu používá odstín oranžové barvy jako základ svého designu třeba mezinárodní sdružení kurátorů holandské a vlámské malby, známé pod názvem CODART. Nizozemské bance nelze bránit, aby z týchž důvodů používala oranžovou barvu jako symbolickou.

Citovaná nepravdivá tvrzení použila autorka jako výchozí premisu pro své další spekulace. Vzhledem k tomu, že vystavěla převážnou část své argumentace na mylných předpokladech, je celkové vyznění citovaného článku zcela zavádějící.

Poznámka redakce: Původcem tvrzení, že galerie název výstavy změnila na přání sponzora, je sám generální ředitel NG Vladimír Rösel. Standardní novinářskou praxí je předpokládat, že ředitel příslušné instituce ví, co říká, a proto jsme nepovažovali za nutné pravdivost jeho slov dále zkoumat. Po vyjití inkriminovaného článku Vladimír Rösel v Hospodářských novinách na adresu ING Bank ještě poznamenal: „Spojovat návštěvníky s produkty sponzora je nešťastné. Došlo k nepochopení na straně banky. My jsme jednali s korporátním oddělením, ale bohužel ING pojetí výstavy posunula na jinou úroveň do takzvaného retailu. S tím jsme nesouhlasili, ale v momentě, kdy jsme už měli vyjednané zahraniční zápůjčky, předjednaný tisk katalogu, museli jsme na to přistoupit.“