MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2015 květen

Ročenka plná výzev

Ročenka české architektury nikdy není konsenzuálním, natož objektivním výběrem staveb z daného období. Její editor se každoročně mění a ve výběru má zcela volnou ruku. Navíc jde vždy o praktikující architekty, kterým jsou určité autorské přístupy bližší a jiné zcela cizí. Málokdy však subjektivní pohled na architekturu vystoupí tak jasně napovrch, jako je tomu v letošní edici, kterou připravil brněnský architekt Zdeněk Fránek.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.