MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2007 listopad

Rudá záře nad Prahou

Praha – Na večer 3. října připravili umělci Magdalena Jetelová, Kurt Gebauer a Jan Vlček velkolepý kouřový happening. Ze schodiště pod Metronomem na pražské Letné se kolem půl desáté večer začala pomalu zdvihat červená mračna. Oheň se šířil po schodišti vzhůru, přidávaly se smyslné vzdechy. Rudé dýmovnice nakonec na svahu vykreslily zářící symbol ženského přirození. Představení zakončil ohňostroj bílých spermií a sílící vzdechy pomalu přešly do skandovaného „hurá“. Vítr ještě notnou chvíli honil vltavským údolím oblaka rudého dýmu.

Happening byl rafinovaným propojením dvou konceptů: Jetelová navazovala na své politicky zaměřené akce z 80. let s názvem Větrání zarudlé Prahy; Gebauer od začátku akcentoval erotiku. Spíš než dvojí výklad se tu nabízejí možné, byť ne úplně jednoznačné paralely mezi touhou po moci a sexuálním pudem.

Akce se konala v rámci festivalu současného umění tina b., který v Praze probíhal od 12. září do 20. října.