MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 listopad

Semiologie Graphique

Publikace Semiologie Graphique: Diagrammes, Réseaux, Cartes je pozoruhodnou studií vizuálních prostředků, s jejichž pomocí lze vytvářet grafy, diagramy a mapy. Francouzský kartograf Jacques Bertin zde v 60. letech 20. století  formuloval důležitý koncept, který pomáhá vysvětlit vztah mezi kvantitativními daty a datovými prvky. Bertinův systém logicky transponuje informaci do grafického vyjádření, a to tak, že jednotlivé, v kartografii běžně využívané znaky (bod, linie, plocha, povrch a objem) jsou charakterizovány s využitím grafických proměnných (velikost, barva, intenzita barvy, textura, orientace a tvar). Bertinův sofistikovaný přístup, který má kořeny v sémiotice, nalezl řadu uplatnění i na poli vizualizace dat a informací. Okruh proměnných byl později aktualizován matematikem a softwarovým inženýrem Jockem Mackinlayem, který původní výčet rozšířil na pozici, délku, úhel, spád, plochu, objem, hustotu, barevný odstín, barevnou sytost, texturu, spojitost a tvar. Nový technologický kontext přináší potřebu další redefinice, která by při zobrazování datových sad zohlednila též prvky interaktivity, času, pohybu atd.