MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 říjen

Škola Jana Steklíka

Život a dílo umělce pohledem zúčastněných / Tvorba Jana Steklíka je nesmírně rozsáhlá, barvitá a komplexní, a přece je v současnosti ochuzena o jednu důležitou součást. Mám na mysli přítomnost autora, který by ji rozehrával ve stále nových souvislostech a zapojoval do ní bezprostřední účastníky, tak jako tomu bylo v průběhu jeho života. S touto skutečností musejí zápasit i kurátoři Steklíkovy retrospektivní výstavy Terezie Petišková a Jozef Cseres. V Domě umění města Brna vystavují subtilní práce, které vznikaly ve zcela odlišném společenském kontextu a mnohé z nich doposud fungovaly v civilním prostředí Steklíkova domova a v soukromí jeho přátel.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.