MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 listopad

Soutěž je soutěž

Finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016 / Letošní prezentace děl pětice finalistů, již připravila nová ředitelka Karina Kottová, je profesionálně zvládnutou výstavou blížící se skutečně skupinové přehlídce současného umění. Právě s odkazem na pokus o to, aby fungovala jako výstavní celek, jsem se chtěla původně ubránit individualizaci a hodnocení každého jednotlivého díla. Jenže při bližším pohledu výstava jako skupinová nefunguje. Soutěžení je přeci jen nakonec hlavním motorem vzniku vystavených děl. Nakonec tedy píšu několik postřehů a poznámek k jednotlivým příspěvkům do soutěže.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.