MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2018 prosinec - leden

Šťasten, kdo je krajinář!

Středoevropští krajináři v ZČG / Námětu výstavy Z akademie do přírody. Proměny krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890, která je aktuálně k vidění v plzeňských Masných krámech, se již v minulém čísle Art & antiques krátce věnoval fejeton Mileny Bartlové. Cílem tohoto textu je bližší pohled na nejzajímavější témata a osobnosti, jež výstava a doprovodná publikace představují.  Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.