MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2016 červen

Sudkovy moderní architektury

  • Datum / 07. 06. 2016
  • Autor / Ledvina Josef
  • Rubrika / staveniště

Praha – Milerád budu fotografovati moderní architekturu moderně, zní květnatý název výstavy v Domě U Černé Matky Boží (UPM). Kurátorka Mariana Kubištová jej převzala ze Sudkovy odpovědi na žádost architekte Jaromíra Krejcara o fotografování jeho staveb: „Vážený pane architekte! Milerád budu fotografovati moderně moderní architekturu. 1 snímek 18 × 24 = 85 Kč a další kopie 25 Kč. Doba k fotografování denně od 7–9 ½, odpoledne 1–3 ½. V sobotu celé odpoledne. V úctě J. Sudek.“

K vidění je na ní na osmdesát dosud nevystavených fotografií ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea, jež jsou doplněny několika newprinty ze sudkovského fondu Ústavu dějin umění. Sudek na nich zachytil například realizace Josefa Gočára v Hradci Králové, jeho kostel Sv. Václava v Praze-Vršovicích, Barrandovské terasy, řadu modernisticky pojatých vil s jejich zahradami nebo elektrárnu ESSO v Kolíně nad Labem. Ani Sudkovy utilitární fotografie moderních architektur nejsou úplně prosté pro něj typické lyrické měkkosti.

Výstava, jež je jedním z příspěvků k oslavám letošního dvojnásobného sudkovského jubilea (1896-1976), potrvá do 18. září.