MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2011 říjen

Tóthovy malířské parafráze

After Jasanský/Polák v Galerii České pojišťovny / Divák blíže neseznámený s dílem Štefana Tótha (*1974) by mohl být výstavou v pražské Galerii České pojišťovny zmatený. Před sebou uvidí sedm středněformátových maleb vyvedených v šedých valérech, které na první pohled vypadají realisticky, do hyperrealistické formy jim však ještě krůček chybí. Lehký nádech exprese dává jasný signál, že autor kolem plátna neběhal s pravítkem, aby vystihl sebenepatrnější detail předlohy, ale zároveň že k jejímu pojednání přistupoval s respektem a snahou o přesnost.  Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.