MĚSÍČNÍK O UMĚNÍ, ARCHITEKTUŘE, DESIGNU A STAROŽITNOSTECH

přihlášení

2017 březen

Tvarová paměť

Výstava z produkce firmy Plastimat (1946–1996) / Stálou expozici Retromusea, které bylo otevřeno při Galerii výtvarného umění v Chebu právě před rokem, vymezují léta 1958 a 1989. První datum vyznačuje výrazný úspěch československého pavilonu na EXPO 58 v Bruselu, druhé rozklad tuzemského komunistického režimu. Taková provázanost kulturní a politické sféry vyvstává v Retromuseu opakovaně a na různých úrovních. Expozice osciluje mezi „veřejnými“ a „soukromými“ dějinami. „Veřejné“ dějiny zpřítomňují novinové titulky zpravující o význačných politických, kulturních a sportovních událostech, které na podlaze muzea vyznačují chronologickou osu zabíraného období i trajektorii návštěvníka. Naproti tomu „soukromé“ dějiny se na výstavě zhmotňují ve vystaveném zboží a v rekonstrukcích typických bytových interiérů, jaké budou mnohým pamětníkům důvěrně povědomé.Uzavřený článek / Přihlašte se
Vážený uživateli, přístup k tomuto článku je umožněn
pouze předplatitelům časopisu Art+Antiques.
Přihlašovací údaje jsou zasílány společně s předplatitelskou ARTcard.